Generalforsamling

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger i  

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje  

Torsdag den 6. april 2017, kl. 11.00 hos BI Managements A/S' kontor, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
  4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

 

 Dagsorden OGF AL Invest fælles 2017.04.06.pdf

 Fuldmagtsblanket AL Invest.pdf

 Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk (Vedtægter).pdf

 Investeringsforeningen AL Invest, Obligationspleje (Vedtægter).pdf

Kontaktinformation

Al henvendelse bedes rettet til AL Invest foreningernes administrator:
BI Management A/S,
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
+4577309000
info@bankinvest.dk